Data Collections


Netherlands Census & Voter Lists

Netherlands, Population Registers Index, 1720-1944 (in Dutch) 4,966,614
Netherlands, Census and Population Registers, 1645-1940 (in Dutch) 2,668,403
View other Census & Voter Lists collections related to Netherlands. (3)

Netherlands Birth, Marriage & Death

Netherlands, Death Index, 1795-1969 (in Dutch) 33,400,324
Netherlands, Birth Index, 1784-1917 (in Dutch) 28,641,116
Netherlands, Civil Marriage Index, 1795-1950 (in Dutch) 24,813,805
Netherlands, Baptism Index, 1557-1902 (in Dutch) 12,776,337
Netherlands, Select Births and Baptisms, 1564-1910 (in Dutch) 6,266,825
View all Netherlands Birth, Marriage & Death (24)

Netherlands Military

Netherlands, Army Service Records, 1807-1929 (in Dutch) 103,682
A sketch of the history of the war in Europe : from its commencement to the treaty of peace between France and Austria 134
Geschiedenis van het regiment Hollandsche Hussaren (in Dutch) 127
View other Military collections related to Netherlands. (9)

Netherlands Immigration & Travel

Netherlands, Dutch East India Company Crew Index, 1633-1795 (in Dutch) 837,467
Netherlands, Limburg Province, Certificates of Nationality, 1860-1913 (in Dutch) 68,237

Netherlands Newspapers & Publications

Netherlands, Newspaper Announcements Index, 1795-1945 (in Dutch) 5,057,036
Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 16 (in Dutch) 172
Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 17 (in Dutch) 153
View other Newspapers & Publications collections related to Netherlands. (4)

Netherlands Pictures

There are no Pictures collections unique to Netherlands.
View other Pictures collections related to Netherlands. (3)

Netherlands Schools, Directories & Church Histories

Het Adresboek der Stad Utrecht : bevattende: naamwijzer van het Rijks-, Provinciaal- en Gemeentebestuur, Instellingen, Maatschappijen, enz. (in Dutch) 207
View other Schools, Directories & Church Histories collections related to Netherlands. (3)

Netherlands Wills, Probates, Land, Tax & Criminal

Inhoudsopgaaf der registers van de afdeeling bevolkingsregister en van de buurtringen te Amsterdam, over de jaren 1875-1897 (in Dutch) 136
Gravelijke Commissie of beveelboeken (in Dutch) 91
Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia (in Dutch) 91
Extract authenticq testament van wijlen d'heer Pieter Huguetan, Heer van Vrijhouven (in Dutch) 8

Netherlands Reference, Dictionaries & Almanacs

Het huis-archief van Batinge (in Dutch) 257
Friesche naamlijst (Onomasticon Frisicum) (in Dutch) 244
Oude kerkelijke archieven in Friesland (in Dutch) 199
Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen A-G (in Dutch) 70
Notarieele protocollen van 1597 tot 1811, opgenomen in het Archiefdepot der gemeente 's-Gravenhage (in Dutch) 41
View other Reference, Dictionaries & Almanacs collections related to Netherlands. (10)

Netherlands Maps, Atlases & Gazetteers

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (in Dutch) 788
Historische atlas, ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis (in Dutch) 53
View other Maps, Atlases & Gazetteers collections related to Netherlands. (3)

Netherlands Stories, Memories & Histories

Netherlands, Dutch Police Lists of Foreigners, 1930-1954Free 2,997
Lithuania, Jews Saved by Passports From the Japanese Diplomat Chiune Sugihara, 1940Free 2,140
William Penn and the Dutch Quaker Migration to Pennsylvania 455
Genealogical record of the Le Van family : descendants of Daniel LeVan and Marie Beau (Huguenots), natives of Picardy, France,Free 356
De Nederlandsche Ambassade-Kapel to Parijs : kerkhistoriesche studie, 1614-1893 (in Dutch) 350
View all Netherlands Stories, Memories & Histories (73)